ВЕСТИ2019-05-14T21:07:11+02:00
2609, 2020

Подршка планирању политика у сектору управљања водама

Подршка планирању политика у сектору управљања водама Управљање водама у Србији граби ка будућности Иако Србија још увек није чланица ЕУ, постоји снажна политичка воља да се управљање водама и закони ускладе са стандардима ЕУ. Твининг пројекат „Подршка планирању политика у области управљања водама“ пружио је прилику за операционализацију нових, холистичких аспеката. Међународни тим стручњака из Немачке, Аустрије и Холандије подржао је српске институције у [...]

2408, 2020

TAIEX and Twinning 2019

Успешне приче у суседству ЕУ: међу њима је и пројекат „Подршка планирању политика у сектору управљања водама у Србији“! Само током 2019. године, 159 твининг пројеката се реализовало у земљама кандидатима за приступање ЕУ и у суседству ЕУ. Генерални директорат Европске комисије за суседство и преговоре о проширењу редовно представља успешне приче у оквиру оних пројеката сарадње које финансира ЕУ. Недавно је представљен избор - а међу њима и [...]

207, 2020

Vebinar Covid Restart – Koji su izazovi sa kojima se susreću reke u Srbiji?

“Pravo na zdravu vodu za piće je apsolutni prioritet. Obezbediti dovoljne količine zdrave pijaće vode, zatim, preduzeti sve mere da se štete od poplave umanje u što većem obimu.” Ovo su jedni od glavnih ciljeva upravljanja vodama, koje je istakla Nataša Milić, v.d. direktora Republičke direkcije za vode, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, tokom vebinara posvećenog ovoj temi, a u okviru serijala COVID Restart, koji je u ponedeljak emitovan na [...]

2406, 2020

Evropska komisija je potvrdila: Snažno zakonodavstvo u oblasti voda ključno je za održivu budućnost

Evropska komisija je potvrdila: Snažno zakonodavstvo u oblasti voda ključno je za održivu budućnost Beograd, 23. jun 2020: Nedelju dana pre Dana Dunava koji slavi najdužu reku koja prolazi kroz najveći broj država u Evropi, Evropska komisija postavila je reper za evropske reke, jezera i močvarna područja. Pola godine nakon što je objavila rezultate provere koliko se Okvirna direktiva o vodama EU (ODV) uklapa, Evropska komisija [...]

303, 2020

Заинтересовани за будућност управљања водним ресурсима у Србији?

Заинтересовани за будућност управљања водним ресурсима у Србији? Изнесите своје мишљење до 30.4.2020. Београд, 28. фeбруар 2020. – Добар квалитет и квантитет вода представљају основу из које проистиче вода за пиће као и вода за потребе пољопривреде и индустрије. Поред тога, реке и језера су важни за рекреацију, туризам као и за природна станишта и биодиверзитет. Стога, управљање вредним ресурсом као што је вода представља кључно питање за одрживу будућност. Оквирна директива о [...]

1109, 2019

Теренско истраживање у оквиру ЕУ твининг пројекта „Подршка планирању политика у сектору управљања водама“

Теренско истраживање у оквиру ЕУ твининг пројекта „Подршка планирању политика у сектору управљања водама“ Главни циљ овог пројекта је да ојача капацитете Републичке дирекције за воде, ЈВП „Србијаводе’’ и ЈВП „Воде Војводине’’, као и других сродних институција како би се у интегралном управљању водама спровели принципи који произилазе из Оквирне директиве о водама Европске уније, кроз израду елемената Плана управљања водама. Твининг је најважнији облик претприступне [...]