ВЕСТИ2019-05-14T21:07:11+02:00
1109, 2019

Теренско истраживање у оквиру ЕУ твининг пројекта „Подршка планирању политика у сектору управљања водама“

Теренско истраживање у оквиру ЕУ твининг пројекта „Подршка планирању политика у сектору управљања водама“ Главни циљ овог пројекта је да ојача капацитете Републичке дирекције за воде, ЈВП „Србијаводе’’ и ЈВП „Воде Војводине’’, као и других сродних институција како би се у интегралном управљању водама спровели принципи који произилазе из Оквирне директиве о водама Европске уније, кроз израду елемената Плана управљања водама. Твининг је најважнији облик претприступне [...]

1405, 2019

Уводна конференција ЕУ твининг пројeкта „Подршка планирању политика у сектору управљања водама“

Уводна конференција ЕУ твининг пројeкта „Подршка планирању политика у сектору управљања водама“ 12. април 2019. године, са почетком у 09:30 часова Привредна комора Србије, велика сала Ресавска 13-15, Београд Данас се у Привредној комори Србије у Београду одржала уводна конференцијa твининг пројекта „Подршка планирању политика у сектору управљања водама“ који финансира ЕУ. Општи циљ овог ЕУ твининг пројекта је побољшање стандарда квалитета воде у Србији. [...]