ТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ

Чисте реке, језера и подземне воде су више него неопходни за квалитетне животне услове. Нажалост, много река се исушило током последњих деценија, а загађена вода је постала све већа претња људима и природи. Европска унија је 2000. донела Оквирну директиву о водама (ОДВ). Загађена вода ће поново бити чиста, док чиста вода треба да задржи овај статус.

Опширније

Теренско истраживање

Средином септембра, тим од 20 немачких и српских стручњака путовао је широм Србије.
Њихова мисија: биолошки мониторинг вода Србије. Њихов изазов: утврдити квалитет воде на различитим локацијама.
„Испитујемо неколико потока и река. У планинама је занимљиво видети неке потоке чији је статус природни.

Опширније