Loading...
ПОЧЕТНА2020-09-09T15:43:03+02:00

„Подршка планирању политика у сектору управљања водама“ ЕУ твининг пројекат у области управљања водама у Србији

Твининг пројекат:
Сврха овог пројекта је јачање капацитета Републичке дирекције за воде, ЈВП „Србијаводе“ и ЈВП „Воде Војводине“ у интегрисаном управљању
водама. Поштујући принципе Оквирне директиве о водама ЕУ (ОДВ), овај пројекат ће пружити помоћ у унапређењу квалитета вода у Србији.

Наши циљеви:
Овим пројектом желимо да унапредимо стандарде квалитета воде у Србији. Циљ пројекта је јачање органа управе у Србији који се баве управљањем водама као и свих повезаних институција – у складу са стандардима ЕУ.

Детаљи пројекта

Успешне приче у суседству ЕУ: међу њима је и пројекат „Подршка планирању политика у сектору управљања водама у Србији“!

Само током 2019. године, 159 твининг пројеката се реализовало у земљама кандидатима за приступање ЕУ и у суседству ЕУ. Генерални директорат Европске комисије за суседство и преговоре о проширењу редовно представља успешне приче у оквиру оних пројеката сарадње које финансира ЕУ. Недавно је представљен избор – а међу њима и наш пројекат који се односи на управљање водама у Србији.

Детаљи пројекта

Негативне последице загађења река


Загађење и квалитет воде у Србији

Србија треба да настави са радом на смањењу загађења и обезбеђивању бољег квалитета воде. Отпадне воде су један од највећих загађивача земљишта и подземних вода. На пример, сва отпадна вода Београда завршава непрерађена у Дунаву док се само 5% индустријских отпадних вода пречишћава и прерађује. Интересантна чињеница: 35% грађана Србије сматра да је квалитет воде за пиће главни еколошки проблем. Унапређење и заштита здравља становништва представља главни изазов. Како би достигла еколошке циљеве, Србија може да рачуна на помоћ и подршку ЕУ. Као званични кандидат за чланство у ЕУ од 2012. године, Србија мора бити у стању да преузме неопходне обавезе у складу са законодавством ЕУ.

НАШЕ ПРИЧЕ


Дунав и Ђердап


Фонтане у Београду


Кањон Увца


Цветање реке Тисе

Тиски цвет (Palingenia longicaudа) милионима година фасцинира људе ритуалним љубавним плесом и лепотом свог облика и боја. Тиса цвета средином јуна, а феномен траје око две недеље. По правилу, то се увек дешава у вечерњим сатима.