ПАРТНЕРИ

Партнери из земаља чланица ЕУ:

Водећи партнер:

logo-fedmin

Савезна Република Немачка/Министарство за заштиту животне средине, очување природе и нуклеарне безбедности (БМУ)

Млађи партнери:

UBA Logo

Република Аустрија/Агенција за заштиту животне средине

deltares

Краљевина Холандија/Делтарес

Замља корисница: Република Србија

Државни орган

lofo-min-12

Република Србија – „Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде“
Корисник пројекта Републичка дирекција за воде

Предузећа – корисници пројекта:

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”

vode-vojvodine

Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине”