О нама

Конзорцијум из држава чланица ЕУ – Савезне Републике Немачке, Републике Аустрије и Краљевине Холандије – сматра да ће овај твининг пројекат помоћи српској државној управи. Главни изазов представља добро управљањe водама које ће довести до тога да реке и језера у Србији буду чишћи. Осим тога, конзорцијум ће се постарати да сарадња са Србијом прерасте у дугорочно партнерство.

Управни одбор

  • вође пројекта из три земље чланице ЕУ (Немачка, Аустрија, Холандија)
  • вођа пројекта из земље домаћина
  • стални саветник на твининг пројекту
  • стални саветник на твининг пројекту из земље домаћина
  • помоћник министра задужен за међународну сарадњу – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (МПШВ)
  • представник Министарства финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније
  • представници ИПА јединице из МПШВ
  • представници Министарства за европске интеграције
  • представници осталих кључних институција

Tим стручњака

Канцеларија твининг пројекта:

др Штефан фон Кајц

стални саветник на твининг пројекту, начелник Одељења за управљање водним ресурсима, ОДВ, Државна и међународна сарадња
Министарство животне средине, пољопривреде, заштиту климе и заштиту потрошача савезне државе Хесен

Милан Ђокић, преводилац сталном саветнику на твининг пројекту

Зорана Јосић, асистент сталном саветнику на твининг пројекту