Подршка планирању политика у сектору управљања водама

Управљање водама у Србији граби ка будућности

Иако Србија још увек није чланица ЕУ, постоји снажна политичка воља да се управљање водама и закони ускладе са стандардима ЕУ. Твининг пројекат „Подршка планирању политика у области управљања водама“ пружио је прилику за операционализацију нових, холистичких аспеката. Међународни тим стручњака из Немачке, Аустрије и Холандије подржао је српске институције у области управљања водама у изради првог Плана управљања водама на територији Србије. Захваљујући тесној сарадњи, капацитети Републичке дирекције за воде и јавних водопривредних предузећа „Србијаводе“ и „Воде Војводине“ прилагођени су циљевима Оквирне директиве о водама (ОДВ). Директива је један од најамбициознијих и најцеловитијих делова законодавства о животној средини ЕУ. Тренутно већина водених екосистема још увек није у добром стању. Државе чланице ЕУ морају испунити овај циљ како би сачувале своје водне ресурсе и решиле питања климатских промена. Прекретница у политици заштите вода постигнута је заједничком израдом Плана управљања на територији Србије за период 2021-2027, јер се упоредно планирање тренутно одвија у свим државама чланицама ЕУ.

Др Штефан фон Кајц, стални саветник на твининг пројекту, изјавио је: „Резултати су релевантни за Србију, као и за целу ЕУ, јер вода не познаје границе. Описане мере ће помоћи у постизању дугорочног циља доброг статуса свих река и подземних вода, заштитити правилно снабдевање водом, смањити загађење вода и заштитити биодиверзитет. У наредним годинама биће потребна значајна улагања, али су узети у обзир аспекти ефикасности трошкова“.

Пројекат у трајању од 18 месеци завршиће се у октобру 2020, али ће се транснационална сарадња у Међународној комисији за заштиту реке Дунав наставити.

Конференцију и документе припремиле су надлежне институције у области управљања водама у тесној сарадњи са стручњацима из Аустрије, Немачке и Холандије у оквиру пројекта „Подршка планирању политика у сектору управљања водама“ који финансира ЕУ, док је уговорно тело био Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ.

Генерални директорат Европске комисије за суседство и преговоре о проширењу је одабрао пројекат као успешну причу у Србији. Више информација је доступно на вебсајту Европске комисије: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/ezaf20001enn.pdf.

Завршна конференција ће пружити прилику да се пресдтавници држава чланица ЕУ и Републике Србије обрате присутнима и пруже одговоре на питања:

• Са којим изазовима су суочавамо када су реке у Србији у питању?

• Шта Оквирна директива о водама значи за Србију?

• Шта је урађено током претходних 18 месеци трајања пројекта?

• Шта ће бити урађено током наредних година?

Твининг пројекат „Подршка планирању политика у сектору управљања водама“ финансира Европска унија у вредности од 1 500 000,00 евра. Пројекат ће трајати до 2020. године.

Овај пројекат представља твининг партнерство Србије, Немачке, Аустрије и Холандије у области интегралног управљања водама кроз имплементацију Оквирне директиве о водама.