Успешне приче у суседству ЕУ: међу њима је и пројекат „Подршка планирању политика у сектору управљања водама у Србији“!

Само током 2019. године, 159 твининг пројеката се реализовало у земљама кандидатима за приступање ЕУ и у суседству ЕУ. Генерални директорат Европске комисије за суседство и преговоре о проширењу редовно представља успешне приче у оквиру оних пројеката сарадње које финансира ЕУ. Недавно је представљен избор – а међу њима и наш пројекат који се односи на управљање водама у Србији.

Управљање водама се тренутно помно прати у Србији. Заједно са органима власти у Србији, ЕУ пројекат „Подршка планирању политика у сектору управљања водама“ ради на усклађивању процеса и прописа са онима из ЕУ. То се чини на основу принципа Оквирне директиве ЕУ о водама што ће за исход имати побољшање квалитета воде у Србији. Пројекат заједнички спроводе институције које се баве управљањем водама у Србији и конзорцијум стручњака из Немачке, Аустрије и Холандије.

Почетком октобра пројекат ће бити приведен крају и главни резултати биће доступни на интернету. Резултати пројекта представљају допринос првом нацрту Плана управљања водама на територији Србије који ће бити завршен до краја 2020. године. То ће бити нова прекретница у управљању водама у Србији.