Evropska komisija je potvrdila: Snažno zakonodavstvo u oblasti voda ključno je za održivu budućnost

Beograd, 23. jun 2020: Nedelju dana pre Dana Dunava koji slavi najdužu reku koja prolazi kroz najveći broj država u Evropi, Evropska komisija postavila je reper za evropske reke, jezera i močvarna područja. Pola godine nakon što je objavila rezultate provere koliko se Okvirna direktiva o vodama EU (ODV) uklapa, Evropska komisija je potvrdila da se ovo snažno vodno zakonodavstvo EU neće menjati. Poruka Komisije je jasna: ODV je važan deo zakonodavstva Evropske unije u oblasti životne sredine i dalje će se provoditi u svom trenutnom obliku. ODV je jedan od najambicioznijih i najcelovitijih zakona EU o zaštiti životne sredine, koji postavlja cilj da 100% slatkovodnih ekosistema EU bude dobrog statusa, gde trenutno samo 40% ispunjava ovaj uslov. Države članice EU moraju ispuniti ovaj cilj kako bi sačuvale svoje vodne resurse i rešile probleme klimatskih promena.

Dr Štefan fon Kaic, stalni savetnik na EU tvining projektu koji je trenutno u toku, izjavio je: „Ova jasna poruka se takođe tiče Srbije, jer voda ne poznaje granice. Dobro zakonodavstvo u obasti voda pomaže da se obezbedi pravilno vodosnabdevanje, smanji zagađenje vode i zaštiti biodiverzitet”. Uzevši u obzir stavove građana Srbije, prve dokumente koji se odnose na stanje voda u Srbiji i prioritetna pitanja objavila je Republička direkcija za vode, što će za cilj imati izradu prvog Plana upravljanja vodama u Srbiji. Njegova primena počeće 2021. godine. „Radujemo se što ćemo ponovo vratiti život rekama, jezerima i podzemnim vodama.“

Srbija je već učinila važne korake u cilju prilagođavanja upravljanja vodama Direktivi EU. Na Dan Dunava, koji se obeležava 29. juna 2020, možete nam se pridružiti na vebinaru od 18:00 časova: Gde čitav život počinje! Ponovno pokretanje upravljanja vodama. Put Srbije ka budućnosti!

Želimo da razgovaramo o sledećim temama
– Koji su izazovi sa kojima se susreću reke u Srbiji?
– Šta za Srbiju znači Okvirna direktiva o vodama?
– Šta je urađeno prethodnih godina?
– Šta će se uraditi u godinama koje dolaze? Koje koristi možemo imati svi mi?
– Kako svi možemo da doprinesemo održivoj budućnosti?

Pridtužite nam se na vebinaru!

Mesto: pratite Facebook portal EU info centra za registracioni link

Kada: 29. juna, 18:00-19:00