Уводна конференција ЕУ твининг пројeкта „Подршка планирању политика у сектору управљања водама“

12. април 2019. године, са почетком у 09:30 часова

Привредна комора Србије, велика сала

Ресавска 13-15, Београд

Данас се у Привредној комори Србије у Београду одржала уводна конференцијa твининг пројекта „Подршка планирању политика у сектору управљања водама“ који финансира ЕУ.

Општи циљ овог ЕУ твининг пројекта је побољшање стандарда квалитета воде у Србији. Циљ пројекта је јачање органа управе у Србији који се баве управљањем водама као и свих повезаних институција – у складу са стандардима ЕУ.
Пројекат финансира Европска унија из алокације за ИПА 2016, а спроводи Министарство пољопривреде, шумарстава и водопривреде Републике Србије, Републичка дирекција за воде у сарадњи са Министарством за заштиту животне средине, очување природе и нуклеарне безбедности Савезне Републике Немачке, Агенцијом за заштиту животне средине Републике Аустрије и „Делтарес” из Холандије. Укупна вредност пројекта је 1,5 милиона евра који ће се спроводити наредних осамнаест месеци. Тело за уговарање овог пројекта је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.
Тачније, пројект има за циљ јачање капацитета Републичке дирекције за воде Републике Србије и јавних водопривредних предузећа „Србијаводе“ и „Воде Војводине“ у интегрисаном управљању водама. Тиме се следе принципи Оквирне директиве о водама ЕУ.
Очекивани резултати пројекта су следећи:
1. Извршена процена израде постојећег Плана управљања водама.
2. Унапређење знања и праксе Републичке дирекције за воде Републике Србије и осталих техничких органа у вези са анализом притисака и утицаја, повратом трошкова и анализом економичности.
3. Повећано је учешће јавности и заинтересованих страна у вези са развојем елемената Плана управљања водама.

Учесницима уводне конференције обратили су се г. Антоан Авињон, Делегација Европске уније, гђа Доротеа Гизелман, Савезна Република Немачка, г. Кристиан Бравенц, Република Аустрија, г. Оливер Шаров, Краљевина Холандија, г. Велимир Станојевић, државни секретар, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и гђа Наташа Милић, вршилац дужности директора Републичке дирекције за воде.

Г. Антоан Авињон је рекао да се овај пројекат спроводи јер ЕУ верује да заштита вода и управљање водама превазилазе државне границе. Оквирна директива о водама Европске уније (ОДВ), која успоставља правни оквир за заштиту и обнову чисте воде у ЕУ, има за циљ успостављање дугорочног и одрживог коришћење вода.
Г. Клаус Арцет, вођа пројекта (Немачка), г. Јоханес Грат, млађи вођа пројекта (Аустрија) и г. Вилко Вервеј, млађи вођа пројекта (Холандија) изнели су како, у другим земљама, План управљања водама иде у корист грађана.
Г. Штефан фон Кајц, стални саветник на пројекту, и гђа Гордана Шпегар, стални саветник на пројекту земље домаћина (Републичка дирекција за воде), објаснили су због чега је План управљања водама значајан за грађане Србије.
Конференција се завршила округлим столом који је водио г. Миодраг Миловановић (Институт за водопривреду „Јарослав Черни”), где су своја мишљења у вези са пројектом изнели следећи учесници: г. Штефан фон Кајц, стални саветник на пројекту, г. Душан Добричић, Републичка дирекција за воде, г. Хелге Венденбург, бивши председник Међународне комисије за заштиту реке Дунав, гђа Душка Димовић, Светска организација за природу, г. Момир Пауновић, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић” и г. Ђорђе Гајић, студент Биолошког факултета Универзитета у Београду. Током дебате, панелисти су успели да покрену публику и да јој пренесу додатна знања о датој теми.