Шта је твининг?

ТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ

Твининг је инструмент Европске уније за институционалну сарадњу јавних управа држава чланица ЕУ и земаља корисница пројекта. Европска комисија је покренула твининг 1998. године, припремајући се за проширење Европске уније.

Твининг пројекти повезују стручњаке из јавног сектора земаља чланица ЕУ и земаља корисница како би се постигли конкретни обавезни оперативни резултати. Кроз узајамне активности стручњака, долази до јачања административних и правосудних капацитета земаља кандидата. Општи циљ је достизање истих стандарда као у државама чланицама ЕУ.

Србија се налази међу земљама корисницама и она остварује користи од твининга како би развила модерну и делотворну државну управу.

Земље кориснице спроводе твининг пројекте како би постигле обавезне резултате.
Нa cвакoм твининг пројекту ради, најмање, један стални саветник и вођа пројекта. Он/она је одговоран/на за свеукупно поверење и координацију пројекта.

Због чега је овај твининг пројекат ЕУ значајан?

Све стране улажу труд да пројекат буде успешан. Важан циљ је ојачати капацитете партнера на пројекту и страна одговорних за спровођење ОДВ. Сви релевантни стручњаци из Србије и држава чланица раде заједно на изради Плана управљања водама у складу са политиком ЕУ.
Кроз овај подухват, пројекат има за циљ изградњу капацитета државне управе у Србији. Ово укључује и процену тренутног стања у сектору управљања водама. Посебно је важно посветити више пажње питањима која се тичу заштите воде и контроле загађења. Поред тога, желимо да подигнемо свест јавности у Србији о активностима у области заштите од поплава и заштите животне средине.