ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА

У Србији се налазе неке од најважнијих река Европе. По броју држава које му припадају, слив Дунава је највећи на свету. У Србији, дужина тока Дунава, друге највеће европске реке, износи 588 километара. Главне притоке Дунава су Велика Морава, Сава и Тиса.

Током 2000. године, Европска унија је донела Оквирну директиву о водама (ОДВ), која представља кључну регулативу у области модерног и еколошки прихватљивог управљања водама у Европи. Као земља кандидат за чланство, Србија мора да спроведе све директиве ЕУ, укључујући и ОДВ.

Како би се олакшао процес спровођења ове изазовне уредбе, Србија се пријавила за помоћ кроз твининг пројекат ЕУ, који води Немачка као главни твининг партнер, док су Аустрија и Холандија млађи партнери на пројекту.

Преглед пројекта
Пројекат „Подршка планирању политике у сектору управљања водама”, који финансира ЕУ, почео је почетком 2019. године и трајаће 18 месеци. Буџет пројекта износи 1.500.000 евра.
Кратак преглед: Република Србија је 2012. године постала званични кандидат за чланство у Европској унији. Годину дана касније, 2013. године, на снагу је ступио Споразум о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Србије, а преговори о приступању почели су 2014. године.
Европска комисија је оценила да је Србија у стању да преузме обавезе чланства у средњорочном периоду у готово свим релевантним областима.
Између осталог, План управљања водама за слив реке Дунав, који су 2009. године усвојиле све подунавске државе, и који је допуњен 2015. године, предвиђа конкретне циљеве и мере. Становници региона морају бити заштићени од катастрофа, као што су поплаве и индустријске несреће, кроз интегрисано управљање водним ресурсима.

Резултати које треба постићи

Партнери на пројекту раде у блиској сарадњи са Србијом. Немачка, Аустрија и Холандија желе да постигну следеће резултате до краја пројекта:

Компонента 1: Извршена процена израде постојећег Плана управљања водама.

Компонента 2: Унапређено је знање и пракса РДВ и техничких органа у вези са анализом притисака и утицаја, повратом трошкова и анализом економичности.

Компонента 3: Повећано је учешће јавности и заинтересованих страна у вези са развојем елемената Плана управљања водама.